Nabízíme komplexní elektromontážní práce. Práce provádíme s důrazem na bezpečnost, vysokou užitnou hodnotu a smysluplnost instalací. To vše ku spokojenosti zákazníka, neboť právě on musí být spokojeným uživatelem naší práce.

S novými výrobky přicházejí i nové možnosti, proto sledujeme trh a instalace provádíme moderně, vždy se schválenými a odzkoušenými výrobky.

Novostavby - od připojení staveniště, po přípojky objektů a kompletní instalaci uvnitř i vně objektů
Opravy instalací - vyhledání příčin poruch a jejich opravy
Osazení elekroměrů - úprava odběrných míst pro osazení elektroměrů dle připojovacích podmínek
Připojeni spotřebičů - akumulační kamna, boilery, průtokové ohřívače, osvětlení, kuchyňské a jiné spotřebiče
Rekonstrukce budov - částečné i kompletní rekonstrukce instalací
Běžné elektromontáže - jakékoliv práce na zažízení z napěťové hladiny NN - 50 - 1000V stř.

Revizemi neskrýváme špatné instalace, nýbrž provádíme pravidelně revidovatelnou instalaci bez závad.