Jelikož většina elektrikářů je schopna provést hromosvod, rovněž i my Vám tuto službu nabízíme.

Uzemnění- Jelikož se jedná o velmi důležitou část systému ochrany před úderem blesku, jejíž oprava je spojená s vysokými náklady, snažíme se tuto část ochrany provádět maximálně řemeslně správně pro její správnou funkci a maximální možnou životnost.

Svody - Svody na nízkých objektech nejsou problém pro nikoho. Pro vyšší budovy používáme montáž metodou slaňování. To umožňuje snížit náklady oproti vysokozdvižné plošině.

Jímací soustava - Od jejího návrhu, po správnou montáž dbáme na efektivitu a funkčnost. Samozřejmě provádíme i oddálené jímací soustavy.

Návrh - jsme schopni provést návrh "hromosvodu", neboli LSP, dle aktuálně platných norem

Opravy - při rekonstrukcích střech je možné provést "hromosvod" dle dříve platných norem. Tyto kladou nižší nároky na celý systém ochrany, čili není nutné strojit lepší zemniče ani přidávat svody. Avšak je-li to možné, doporučuji udělat "hromosvod" co možná nejlépe, jde především o bezpečí majetku a osob.

Vnitřní LPS - "hromosvod" představuje tzv. vnější ochranu před bleskem. Blesková napětí a proudy však mohou značně poškodit i vnitřní zařízení a elektroniku, vedoucí až k hoření. Navrhneme a provedeme i tuto ochranu.