Nabízené služby jsme schopni provést i během víkendů, svátků a když mne vzbudíte, pak i uprostřed noci.

Vše je na dohodě.

Jedná se zejména o neodkladné záležitosti jako:

  • poruchy topných těles
  • poruchy přívodů
  • zahoření instalací
  • výpadky dodávky el. proudu
  • a jiné neodkladné stavy...


Při hovoru je důležité blíže specifikovat závadu, běžně používaný materiál mám skladem a je tím pádem možné v mnoha případech poruchu opravit bez dodatečných dodělávek "až otevřou krámy".