Naší hlavní činností je provádění revizí elektrických zařízení do 1kV.


Subjekty, které jsou povinny revize zajistit :
Provozovatelé – zodpovídají za udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 458/2000 Sb.)
Zhotovitelé – jsou dle zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací
Výrobci – jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky
Zaměstnavatelé – zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik podle zákoníku práce

Co revidujeme:
občanské objekty - domy, byty, chaty, bytové domy, přípojky apod.
administrativní objekty - objekty státní správy, školy, apod.
průmysl - výrobní haly, sklady
komerční objekty - kanceláře, ubytovací zařízení, apod.
spotřebiče - spotřebiče, stroje, nářadí, prodlužovací přívody, svářečky
rozvaděče - v objektech, staveništní,…
LPS - revize systému ochrany před bleskem "hromosvody" na všech objektech.

Návrhy - jsme schopni navrhnout instalaci tak, aby byla funkční a bezpečná. Klasické projekty vzhledem k časové náročnosti přímo neprovádíme, jsme však schopni projekt dodat.
ČEZ - přípojky, přihlášky, demolice, přemístění, aj. - umíme poradit, zjistit, doporučit, vysvětlit
opravy - zjištěné závady po dohodě opravujeme.

Samozřejmě nabízíme plný servis, tedy hlídání termínů pravidelných revizí. V praxi to funguje tak, že se o nic nestaráte, jen Vás v pravidelných lhůtách kontaktujeme a provedeme revize.