Záložní zdroje UPS, z anglické zkratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepřetržitého napájení), jsou akumulátorová zařízení, jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě.

Zajišťujeme servis UPS - revize, měření kapacity a stavu UPS včetně případné výměny bateriových článků a ekologickou likvidaci původních. Rovněž provádíme návrh a dodávku nových záložních zdrojů.

Tuto činnost pro vyšší výkony a kapacity provádíme ve spolupráci se společností IBG (www.ibg.cz)